آستر پلی یورتان - کد فنی محصول : AS-550

این آستر بر پایۀ رزین اکریلیک و هاردنر ایزوسیانات طراحی گردیده است و برای انواع خودرو و سطوح فلزی شامل آهن ،الومینیوم ،گالوانیزه مناسب می باشد.
از خواص بارز این آستـر پوشش مناسب، چسبندگـی عـالی، سنبـاده خوری، مقاومـت در مقابل ضــربه وخمش پذیری را می توان نام برد.
سطح زیر کار می بایست عاری از هر گونه آلودگی، چربی، گرد و غبار و رطوبت گردیده و روشهای مناسب اعم از فیزیکی و شیمیایی متناسب با سیستم رنگ آمیزی شرایط جوی و جنس سطح اعمال شوند.

جهت رسیدن به غلظت مناسب از تینر پلی یورتا ن رنگین با کد 00951-00 استفاده گردد.
این محصول صرفاً تحت تهویۀ هوای کافی استفاده شود. از تماس مداوم با پوست و تنفس بخارات اسپری و یا غبار سنباده جلوگیری شود و در هنگام مصرف استفاده از ماسک فیلتردار و دستکش اکیداً توصیه می شود.

آستر سلولزی - کد فنی محصول : AC-600

این آستر با رزین آلکید کوتاه روغن - نیترو سلولز طراحی گردیده است و مناسب برای انواع خودرو و سطوح فلزی می باشد.
از خواص بارز این آستر ، پوشش مناسب، چسبندگی عالی، سنباده خوری و مقاومت در مقابل ضربه و خمش را می توان نام برد.
سطح زیر کار می بایست عاری از هر گونه آلودگی، چربی، گرد و غبار و رطوبت گردیده و روشهای مناسب اعم از فیزیکی و شیمیایی متناسب با سیستم رنگ آمیزی شرایط جوی و جنس سطح اعمال شوند.

جهت رسیدن به غلظت مناسب از تینر فوری رنگین با کد 00966-00 استفاده گردد.
این محصول صرفاً تحت تهویۀ هوای کافی استفاده شود. از تماس مداوم با پوست و تنفس بخارات اسپری و یا غبار سنباده جلوگیری شود و در هنگام مصرف استفاده از ماسک فیلتردار و دستکش اکیداً توصیه می شود.

بتونه سلولزی - کد فنی محصول : BC-350

این محصـول بر پایۀ رزین آلکیـد کوتاه روغن – نیتروسلولز ساختـه شده و مناسب برای انواع خودرو و سطوح فلزی می باشد.
از خواص بارز این بتونه پرکنندگی خوب، چسبندگی و لیسه خوری، سنباده خوری عالی، مقاومت در مقابل ضربه و خمش می باشد. همچنین می توان به عدم جذب رنگ پس از اعمال مستقیم روی بتونه اشاره کرد.
سطح زیر کار می بایست عاری از هر گونه آلودگی، چربی، گرد و غبار و رطوبت گردیده و روشهای مناسب اعم از فیزیکی و شیمیایی متناسب با سیستم رنگ آمیزی شرایط جوی و جنس سطح اعمال شوند.

جهت کیفیت بهتر لازم است که قبلاً از بتونه سنگی و آستر سلولزی رنگین جهت آماده سازی سطح مورد نظر استفاده نمائید.
این محصول صرفاً تحت تهویۀ هوای کافی استفاده شود. از تماس مداوم با پوست و تنفس بخارات اسپری و یا غبار سنباده جلوگیری شود و در هنگام مصرف استفاده از ماسک فیلتردار و دستکش اکیداً توصیه می شود.

بتونه سنگی - کد فنی محصول : BP-1020

این محصول بر پایۀ رزین پلی استر و سخت کنندۀ بنزوئیل پروکساید ساخته شده و دارای سنباده خوری، انعطاف پذیری، چسبندگی عالی و مناسب برای خودرو، سطوح فلزی، چوبی و سنگی می باشد.
سطح مورد نظر را عاری از هرگونه چربی، زنگ زدگی و گرد و غبار نمائید. قبل از مصرف محتوی داخل قوطی را کاملاً مخلوط نمائید.
به ازاء هر صد گرم بتونه 2 الی 3 گرم هاردنر خارج از قوطی مخلوط نموده و بوسیلۀ کاردک استفاده گردد.
این محصول صرفاً تحت تهویۀ کافی استفاده شود. از تماس با پوست، چشم و تنفس غبار سنباده جلوگیری شود. در صورت تماس با چشم، با آب شستشو داده و سریعاً به پزشک مراجعه گردد. در هنگام مصرف استفاده از ماسک فیلتردار و دستکش اکیداً توصیه می شود.

رویه سفید آلکیدی - کد فنی محصول : RA-1701

این رنگ بر پایۀ رزین آلکیدی متوسط روغن طراحی گردیده و دارای سرعت خشک شدن مناسب می باشد.
از جمله خواص این رنگ می توان به چسبندگی عالی، براقیت بالا، مقاومت جوی، ثبات برق و حفظ رنگ، سختی و انعطاف پذیری مناسب اشاره نمود.
سطح زیر کار می بایست عاری از هر گونه آلودگی، چربی، گرد و غبار و رطوبت گردیده و روشهای مناسب اعم از فیزیکی و شیمیایی متناسب با سیستم رنگ آمیزی شرایط جوی و جنس سطح اعمال شوند.

پیستوله و مسیر پاشش رنگ در هنگام اعمال می باید عاری از هرگونه آلودگی بوده و مجهزبه فیلتر مناسب باشد.

جهت رسیدن به غلظت مناسب از تینر روغنی رنگین با کد 00965-00 استفاده گردد.
این محصول صرفاً تحت تهویۀ هوای کافی استفاده شود. از تماس مداوم با پوست و تنفس بخارات اسپری و یا غبار سنباده جلوگیری شود و در هنگام مصرف استفاده از ماسک فیلتردار و دستکش اکیداً توصیه می شود.

رویه سفید سلولزی - کد فنی محصول : RC-2701

این رنگ بر اساس رزین آلکید کوتاه روغن بر پایۀ کوکونات - نیتروسلولز طراحی گردید.
این رنگ دارای خواص چسبندگی عالی، مقاومت جوی، ثبات برق، سختی و انعطاف و سرعت خشک شدن مناسب می باشد.
سطح زیر کار می بایست عاری از هر گونه آلودگی، چربی، گرد و غبار و رطوبت گردیده و روشهای مناسب اعم از فیزیکی و شیمیایی متناسب با سیستم رنگ آمیزی شرایط جوی و جنس سطح اعمال شوند.

پیستوله و مسیر پاشش رنگ در هنگام اعمال می باید عاری از هر گونه آلودگی بوده و مجهز به فیلتر مناسب باشد.

جهت رسیدن به غلظت مناسب از تینر فوری رنگین با کد 00966-00 استفاده گردد.
این محصول صرفاً تحت تهویۀ هوای کافی استفاده شود. از تماس مداوم با پوست و تنفس بخارات اسپری و یا غبار سنباده جلوگیری شود و در هنگام مصرف استفاده از ماسک فیلتردار و دستکش اکیداً توصیه می شود.

رویه سفید پلی یورتان - کد فنی محصول : R-60

این رنگ بر پایۀ رزین اکریلیک و هاردنر ایزوسیانات به عنوان لایۀ نهایی طراحی گردیده است. این رنگ دارای مقاومت های شیمیایی و مکانیکی مطلوب بوده و در شرایط جوی و تحت تابش اشعه UV و نور خورشید و در مجاورت حلال ها نیز از مقاومت عالی در خصوص حفظ براقیت و ثبات رنگ برخوردار میباشد.
از جمله خواص بازر این رنگ می توان به چسبندگی عالی روی سطح فلز، براقیت، پوشش و مقاومت در مقابل ضربه و ... اشاره نمود.
سطح زیر کار می بایست عاری از هر گونه آلودگی، چربی، گرد و غبار و رطوبت گردیده و روشهای مناسب اعم از فیزیکی و شیمیایی متناسب با سیستم رنگ آمیزی شرایط جوی و جنس سطح اعمال شوند.

پیستوله و مسیر پاشش رنگ در هنگام اعمال می باید عاری از هرگونه آلودگی بوده و مجهزبه فیلتر مناسب باشد.

جهت رسیدن به غلظت مناسب از تینر پلی یورتان رنگین با کد 00951-00 استفاده گردد.
این محصول صرفاً تحت تهویۀ هوای کافی استفاده شود. از تماس مداوم با پوست و تنفس بخارات اسپری جلوگیری شود و در هنگام مصرف استفاده از ماسک فیلتردار و دستکش اکیداً توصیه می شود.

کلیر پلی یورتان - کد فنی محصول : R-901

این لاک بر پایۀ رزین اکریلیک و هاردنر ایزوسیانات به عنوان لایۀ نهایی بر روی رنگ های بیس کوت و رنگ های نیتروسلولزی مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر ایجاد براقیت بالا بدلیل مقاومت در برابر اشعۀ UV سبب حفظ برق و زیبایی در صنایع خودرو می گردد.
از ویژگیهای دیگر این لاک عدم تمایل به پدیدۀ زرد شدن ( Yellowing ) ، مقاومت در برابر آب، حلال ها و مواد شیمیایی، شرایط محیطی، عدم خش پذیری، انعطاف پذیری و چسبندگی عالی اشاره کرد.
سطح زیر کار می بایست عاری از هر گونه آلودگی، چربی، گرد و غبار و رطوبت گردیده و روشهای مناسب اعم از فیزیکی و شیمیایی متناسب با سیستم رنگ آمیزی، شرایط جوی و جنس سطح اعمال شوند.

پیستوله و مسیر پاشش رنگ در هنگام اعمال می باید عاری از هرگونه آلودگی بوده و مجهزبه فیلتر مناسب باشد.

جهت رسیدن به غلظت مناسب از تینر پلی یورتان رنگین با کد 00951-00 استفاده گردد.
این محصول صرفاً تحت تهویۀ هوای کافی استفاده شود. از تماس مداوم با پوست و تنفس بخارات اسپری جلوگیری شود و در هنگام مصرف استفاده از ماسک فیلتردار و دستکش اکیداً توصیه می شود.